Информационно бюро за клиенти на Fast Menu

Настройки на ресторант

Как да създам ресторант?

 • Впишете се като търговец или главен администратор на ресторант
 • Натиснете бутона +Създаване в екрана Ресторанти
 • Вие трябва да:
  • Качите главна снимка на ресторанта
  • Попълните главните настройки(заглавие, адрес, описание, снимки за галерията, настройки на плащанията)
  • Зададете работни времена
  • Сложите зони за доставка(ако има такава)
  • Зададете град/локация
  • Сложите допълнителни настройки(резервация, автоматичен ъпдейт на количества от ПОС, настройки на ПОС, да се изпраща поръчката до ПОС като затворена)
 • След попълване на полетата натиснете бутона Запиши !

Как да деактивирам ресторант?

 • Впишете се като търговец или главен администратор на ресторант
 • Натиснете бутона Деактивирай
 • Ресторанта е деактивиран и може да бъде намерен в Неактивни

Как да активирам ресторант?

 • Впишете се като търговец или главен администратор на ресторант
 • Намерете ресторанта е раздел Неактивни
 • Натиснете бутона Активирай

Настройки на меню

Как да създам меню?

 • Впишете се като търговец, главен администратор на ресторант или администратор на менюта
 • Изберете ресторант и натиснете върху Менюта
 • Натиснете бутона +Създаване
 • Попълнете главните настройки:
  • Име
  • Подробно описание
  • Промо съобщение
  • Изберете отметката следене и определяне на количествата, ако желаете тази функция да е валидна за това меню
  • Изберете типа на това меню
   • Доставка
   • Вземи на място
   • Фирмено поръчваме
   • Предварителна поръчка
 • Попълнете допълнитените настройки(повече информация за опциите там може да намерите надолу)
 • Натиснете Запиши

Как да деактивирам меню?

 • Впишете се като търговец, главен администратор на ресторант или администратор на менюта
 • Изберете ресторант и натиснете върху Менюта
 • Изберете желаното от вас меню и натиснете бутона Деактивирай
 • Натиснете бутона Публикувай

Как да активирам меню?

 • Впишете се като търговец, главен администратор на ресторант или администратор на менюта
 • Изберете ресторант и натиснете върху Менюта
 • Изберете радио бутона Неактивни(горе в дясно)
 • Изберете желаното от вас меню и натиснете бутона Активирай
 • Натиснете бутона Публикувай

Работа с Call Center

Как да вляза като оператор?

 • Отиваме на LOG IN страницата.
 • Въвеждаме потребителското име на Оператора и паролата.
 • Натискаме бутон Вписване.

Как да търся сред поръчките?

 • Влизаме в системата като Оператор.
 • В главния прозорец търсим поле за въвеждане на символи.
 • В това поле пишем уникалния номер на поръчка и натискаме бутона търси ( лупа).
 • В списъка ще излезне дадената поръчка/поръчки.

Как да филтрирам поръчките?

 • Влизаме в системата като Оператор.
 • Възможните филтри са с DROPDOWN избор.
 • Филтър по респорант.
 • По статус на порчъка.
 • Поръчано чрез.
 • По тип на поръчка.
 • Шофьор.
 • То тип на плащането.
 • По време.
 • След като направим промяна на филтъра , страницата ще се презареди и ще ни изкара търсената информация.

Работа с логистичен партьор

Начален екран

 • Впишете се като логистичен партньор
 • В системата се зарежда списък с всички активни поръчки за деня. За всяка една от тях има следната информация :
  • Номер
  • Статус
  • Име на шофьор
  • Време, в което шофьорът трябва да е в кухнята
  • Време и адрес за доставката
  • Данни за клиента съдържащи име, телефонен номер и коментар към адреса
  • Обща сума с отделна разбивка за цена за доставка и начин на плащане

Екран нова поръчка

 • Впишете се като логистичен партньор
 • От списъка с поръчки натиснете бутона Нова поръчка(прехвърлени сте на екрана Създаване на поръчка). Нещата, които трябва да се попълнят, са следните :
  • Име на ресторанта, който ще изпълнява поръчката
  • Адрес на ресторанта. При натискане на бутон „…“, полетата за име и адрес на ресторанта остават празни и Вие може да попълените данни по Ваш избор. Ако изберете другия бутон, „Партньори“, се зарежда прозорец с всички ресторанти, които работят с дадения търговец. При избор на някой от тях, името и адресът му се попълват автоматично.
  • Шофьор – може да посочите кой от шофьорите Ви да изпълни поръчката или да не посочите никой и да оставите това за по-късен етап.
  • Време за шофьора – указва в колко часа шофьорът трябва да е в кухнята и да вземе поръчка. Това време се определя автоматично на база на това, което е зададено в опциите на логистичния партньор, а също и може да го редактирате на ръка.

  Име за контакт – името на клиента.

  • Телефон
  • Адрес на клиента – изписвате адреса за доставка и при изпращане на поръчката се прави проверка : ако адресът е валиден и се поддържа от ресторанта, поръчката се изпраща успешно; ако адресът е валиден, но не се поддържа от ресторанта, оставате на същия екран с описание на проблемал; ако адресът е невалиден , пак оставате на същия екран със съобщение за тази грешка. Има и бутон под формата на количка, при натискането на който, сте прехвърлен на отделен таб Google Maps с начертан път от рестонта до адреса на крайния клиент.
  • Коментар към адреса на поръчката
  • Време за доставка – това е времето, когато шофьорът трябва да е при клиента. Ако адресът е вкаран на ръка, се зарежда времето съобразно настройките в зоните на логистичния партньор; ако адресът е избран от списъка с ресторантите, с които той работи, се показва времето взето от зоните на търговеца. Може да се впише и напълно различно време по избор.
  • Кошница – тази сума се пише на ръка.
  • Цена за доставка – тази сума се пресмята автоматично на база на избрания ресторант : ако е на ръка (информацията се взима от зоните на логистичния партньор), или ако е от списъка с ресторанти (взима се от зоните на търговеца). Сумата може да се редактира по избор.
  • Обща сума – пресмята се автоматично като се събират сумите в кошницата и цената за доставка. Може да се вкара и произволна сума на ръка.
  • Начин на плащане.

История

 • Впишете се като логистичен партньор
 • От началния екран натиснете бутон История.
 • Показан е списък с всички доставени, отказани или завършени поръчки за период от 7 дни.

Работа с останалите типове потребители

Оператор на поръчки

 • Впишете се като оператор на поръчки
 • Вие имате възможност да:
  • Работите с поръчки(повече информация в раздел Работа с Call Center)
  • Задавате настройки на клиенти за тип меню
  • Менажирате количествата
  • Правите отчети(повече информация в раздел Видове отчети)

Главен администратор на ресторант

 • Впишете се като оператор на поръчки
 • Вие имате възможност да:
  • Работите с всички настройки на ресторант(вижте повече в раздел Настройки на ресторант)
  • Работите с данните на ресторанта
  • Менажирате менютата(вижте повеч е Настройки на меню)

Администратор на менюта

 • Впишете се като администратор на менюта
 • Вие имате възможност да:
  • Менажирате менютата(вижте повеч е Настройки на меню)
  • Видите отчетите за поръчките

Видове отчети

Как да генерирам отчет?

 • Впишете се в системата с някой от типовете потребители
  • Стандартен търговец
  • Търговец с фирмено поръчване
  • Логистичен партньор
 • Отидете на Главни ⇒  Репорти
 • Изберете тип Отчет
 • Изберете времеви диапазон и натиснете EXCEL

Какви отчети вижда стандартния търговец?

 • Впишете се в системата със стандартен търговец(без фирмено поръчване)
 • Отидете на Главни ⇒  Репорти
 • Изберете тип Отчет
 • Можете да изберете от следните отчети
  • Репорт за поръчаните артикули от отделните потребители
  • Репорт по потребители
  • Репорт по размер на поръчките
  • Репорт за броя поръчани артикули
  • Репорт за изпълнението на Поръчките
  • Репорт за шофьорите

Какви отчети вижда търговец с фирмено поръчване?

 • Впишете се в системата търговец с фирмено поръчване
 • Отидете на Главни ⇒  Репорти
 • Изберете тип Отчет
 • Можете да изберете от следните отчети
  • Репорт за поръчаните артикули от отделните потребители
  • Репорт по потребители
  • Репорт по размер на поръчките
  • Репорт за броя поръчани артикули
  • Репорт за изпълнението на Поръчките
  • Репорт за шофьорите
  • Репорт за фирмени плащания