Работа с останалите типове потребители

Оператор на поръчки

 • Впишете се като оператор на поръчки
 • Вие имате възможност да:
  • Работите с поръчки(повече информация в раздел Работа с Call Center)
  • Задавате настройки на клиенти за тип меню
  • Менажирате количествата
  • Правите отчети(повече информация в раздел Видове отчети)

Главен администратор на ресторант

 • Впишете се като оператор на поръчки
 • Вие имате възможност да:
  • Работите с всички настройки на ресторант(вижте повече в раздел Настройки на ресторант)
  • Работите с данните на ресторанта
  • Менажирате менютата(вижте повеч е Настройки на меню)

Администратор на менюта

 • Впишете се като администратор на менюта
 • Вие имате възможност да:
  • Менажирате менютата(вижте повеч е Настройки на меню)
  • Видите отчетите за поръчките

Администратор на количества

 • Впишете се като администратор на количества
 • Вие имате възможност да:
  • Следите и определяте количестваза определено меню
  • Определяте началното количество на даден артикул за деня

HR

 • Впишете се като HR на някоя фирма
 • Вие имате възможност да:
  • Приемате или отказвате достъп на даден служител
  • Гледате отчети за за поръчаните артикули от отделните потребители и за фирмени плащания