Настройки на търговец през администраторски панел

Как да публикувам търговец?

 • Впишете се като администратор
 • Направете желаните от вас промени по някой от търговците
 • Натиснете Запиши
 • Натиснете Публикувай

Как да активирам търговец?

 • Впишете се като администратор
 • Намерете вашият търговец и изберете Промени
 • Сложете отметката на Активен
 • Натиснете Запиши
 • Натиснете Публикувай

Как да деактивирам търговец?

 • Впишете се като администратор
 • Намерете вашият търговец и изберете Промени
 • Премахнете отметката на Активен
 • Натиснете Запиши
 • Натиснете Публикувай

Как да дам правото на търговец да менажира количества?

 • Впишете се като администратор
 • Намерете вашият търговец и изберете QS Settings
 • Изберете отметката срещу всеки от каналите, за които желаете да се задават количества
 • Натиснете Запиши
 • Натиснете Публикувай
 • Търговецът вече има право да менажира количествата на артикулите си

Как да задам методи на плащане на даден търговец?

 • Впишете се като администратор
 • Намерете вашият търговец и изберете Плащания и Фактури
 • Изберете отметката на всеки от типовете плащания, които желаете търговеца да използва
 • Ако е нужно попълнете допълнителна информация(Epay)
 • Натиснете Запиши
 • Натиснете Публикувай
 • Търговецът вече има право да използва зададените методи на плащане

Как да задам настройки за фактура на даден търговец?

 • Впишете се като администратор
 • Намерете вашият търговец и изберете Плащания и Фактури
 • Изберете съответната отметка срещу желаната от вас настройка:
  • Използване на фактура
  • Изисквани данни за фактурите
 • Натиснете Запиши
 • Натиснете Публикувай

Как да дам правото на търговец да използва купони?

 • Впишете се като администратор
 • Намерете вашият търговец и изберете Промоционални настройки
 • Изберете отметката срещу Купони
 • Натиснете Запиши
 • Натиснете Публикувай
 • Търговецът вече има право да създава купони за намаление

Как да дам правото на търговец да задава промоционална цена?

 • Впишете се като администратор
 • Намерете вашият търговец и изберете Промоционални настройки
 • Изберете отметката срещу Настройте промо цена за артикул
 • Натиснете Запиши
 • Натиснете Публикувай
 • Търговецът вече има право да слага промоционални цени на артикулите си

Как да вкарам в системата клиенти чрез .csv файл

 • Впишете се като администратор
 • Намерете вашият търговец и изберете Вкарване на клиенти
 • Изберете предварително подготвен .csv файл чрез Choose File
 • Натиснете Open
 • Натиснете Submit
 • Честито вашите клоенти вече са в системата!