Други настройки от страна на администатор

Как да търся сред всички поръчки?

 • Впишете се като администратор
 • Отидете на Главни ⇒ Search Order
 • В полето Search Order by Id / Number имате възможност да търсите сред поръчките на всички търговци

Как да проверя отхвърлените онлайн поръчки?

 • Впишете се като администратор
 • Отидете на Главни ⇒  Completed Online Payments
 • Чрез падащото меню Merchant можете да филтрирате по търговец
 • Чрез падащото меню По време можете да филтрирате по времеви период
 • След като изберете вашите настройките се показват всички приключени онлайн поръчки.
 • Имате възможност да извлечете информацията вчрез натискане на бутона EXCEL

Как да проверя завършените онлайн поръчки?

 • Впишете се като администратор
 • Отидете на Главни ⇒  Refunding Orders
 • Чрез падащото меню Merchant можете да филтрирате по търговец
 • Чрез падащото меню По време можете да филтрирате по времеви период
 • След като изберете вашите настройките се показват всички отхвърлени онлайн поръчки.
 • Чрез бутона Refund можете да възстановите сумата

Как да проверя търговците с логистичен партньор?

 • Впишете се като администратор
 • Отидете на Главни ⇒  Merchant with Logistic Partners
 • В този екран са показани всички търговски с логистични партньори

Как да създам нов език?

 • Впишете се като администратор
 • Отидете на Системни Данни ⇒  View All Cultures
 • Натиснете бутона +Създаване
 • Попълнете данните
 • Качете картинка
 • Натиснете Запиши
 • Създаденият от вас език може да намерите в екрана Кулури/Езици

Как да променя настройките на език?

 • Впишете се като администратор
 • Отидете на Системни Данни ⇒  View All Cultures
 • Натиснете бутона Промени
 • Променете данните, които желаете
 • Качете картинка, ако желаете
 • Натиснете Запиши

Как да създам валута?

 • Впишете се като администратор
 • Отидете на Системни Данни ⇒  View All Currencies
 • Натиснете бутона +Създаване
 • Попълнете данните
 • Натиснете Запиши
 • Създадената от вас валута може да намерите в екрана Currencies

Как да променя настройките на валута?

 • Впишете се като администратор
 • Отидете на Системни Данни ⇒  View All Currencies
 • Натиснете бутона Промени
 • Променете данните, които желаете
 • Натиснете Запиши

Как да създам филтър?

 • Впишете се като администратор
 • Отидете на Системни Данни ⇒  Филтри
 • Натиснете бутона +Създаване
 • Попълнете данните
 • Натиснете Запиши
 • Създаденият от вас филтър може да намерите в екрана Филтри

Как да променя настройките на филтър?

 • Впишете се като администратор
 • Отидете на Системни Данни ⇒  Филтри
 • Натиснете бутона Промени
 • Променете данните, които желаете
 • Натиснете Запиши

Как да създам тип кухня?

 • Впишете се като администратор
 • Отидете на Системни Данни ⇒  Типове Кухня
 • Натиснете бутона +Създаване
 • Попълнете данните
 • Натиснете Запиши
 • Създаденият от вас филтър може да намерите в екрана Типове кухня

Как да променя настройките на тип кухня?

 • Впишете се като администратор
 • Отидете на Системни Данни ⇒  Типове Кухня
 • Натиснете бутона Промени
 • Променете данните, които желаете
 • Натиснете Запиши